H2O Group

De H2O Group is een verzameling van een 10-tal financieel gezonde bedrijven met als gemeenschappelijke rode draad het element H2O ofwel water.

Met vestigingen in Burcht en Antwerpen opereren we vanuit een centrale positie in Vlaanderen. Onze visie luidt dat we in een snel veranderende wereld onze klanten willen ontzorgen waarbij duurzaamheid/sustainability en aandacht voor onze mensen/corporate wellbeing centraal staan.